Category: Bestuur

Buitengewone ALV op maandag 18 februari !

Aan alle leden van HTTV, Bij deze wil het bestuur alle leden vanaf 16 jaar uitnodigen voor een Buitengewone ALV op maandag 18 februari om 20.30 uur. Eigenlijk is er maar één onderwerp wat ter sprake zal komen: de toekomst van de HTTV ! Omdat het bestuur dit ziet als een zeer belangrijke samenkomst willen [...]

EEN SPORTIEF EN VOORSPOEDIG 2013 VOOR IEDEREEN !!!

Hist. Schouwspel

Het Historisch Schouwspel in Den Ham is weer te einde. Op vrijdag- en zaterdagavond waren er weer een 6-7 HTTV-ers, en zelfs een aantal niet HTTV-ers, bezig met op- en afbreken van stands en hekwerken. Dit heeft ons toch weer een leuk bedrag opgeleverd voor de club. Bij deze wil ik, namens het bestuur, een ieder [...]

Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2012

Het bestuur heeft maandagavond 7 januari 2013 gepland om een Nieuwjaarsborrel te organiseren. De gezelligheid barst los om 20.00 uur. Daarnaast zal het bestuur op die avond een update doen van de toekomstplannen van HTTV. Waar gaan we heen met onze club ? Komt allen !

OPROEP: Jeugdtrainer gevraagd

Allen, Wie wil de komende periode de jeugdtraining geven ? Deze is gepland op dinsdag van 18.30 – 20.00 uur. Evt. starten om 19.00 uur is ook een optie. In ieder geval hebben we aanstaande dinsdag, 11 september, nog geen trainer gevonden. Deze situatie doet zich voor omdat de trainer van de afgelopen tijd, Rutger, [...]

Buitengewone ALV – Voorstel Projectteam Clubbinding – Woensdag 27 juni 2012 om 20.00 uur

Het “Projectteam Clubbinding” heeft een project gestart als vervolg op de discussie bij de afgelopen ALV over het vergroten van de clubbinding. Uit de ALV kwam naar voren dat men met zijn allen wil proberen om de HTTV – clubbinding te vergroten. Hiervoor heeft het projectteam, wat zich aangeboden heeft op de ALV, in samenwerking met het [...]

Opening zaal in de zomerperiode

De zaal is tot en met Juni geopend volgens de normale tijden. De aangewezen barmensen moeten die periode dus op de normale tijd de zaal open doen zodat de jeugd kan tafeltennissen. Voor de dinsdag is een uitzondering: deze training is al gestopt, de zaal is dan dus gesloten, en de jeugd is hiervan op de hoogte. [...]

GEEN versterkte degradatie

Gisteravond, donderdag 31 mei, was de ALV van de Afdeling Oost van de NTTB. Namens HTTV zijn Michel en Frank daarheen geweest. Naast de gebruikelijke onderwerpen was een belangrijk onderwerp het mogelijk aanpassen van de grootte van de poules in de Hoofd- en Promotieklasse. Het hele seizoen hoorde je hier al mensen over, dat het [...]

ALV woensdag 23 mei: KOMT ALLEN !

(ex-) HTTV-ers, Aanstaande woensdag, 23 mei 2012 vanaf 20.00 uur, vindt weer de ALV plaats van de HTTV. De Notulen van de vorige ALV (in 2011) worden via de e-mail verstuurd zodat jullie deze alvast kunnen bekijken. De agenda ziet er als volgt uit : 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen vorige ALV [...]

ALV op Woensdag 23 mei

Zoals gewoonlijk wordt na de voorjaarscompetitie de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) weer gehouden. Dit maal is het gepland op woensdag 23 mei, uiteraard in  de HTTV-kantine. Aanvang 20 uur. Uiteraard zullen de gewoonlijke onderwerpen besproken worden en kan er gediscussieerd worden over bepaalde onderwerpen, zoals de financiën over 2011, de begroting voor 2012, het [...]